#172526
Anonym

Den Danske Bank svarede på disse to spørgsmål som vi stillede for mindre end et år siden:
1) Om rentetillægget ligger fast, om ikke formelt så dog de facto?
Svar fra DB:
“Rentesatsen fastsættes på basis af Nationalbankens Indskudsbevisrente med et tillæg på p.t. 1,8% i jeres tilfælde, tillægget kan ikke, i hele lånets løbetid, ændres på grund af jeres individuelle forhold. ”

2) Hvis rentetillægget ikke ligger fast, hvilke forhold influerer på tillægget størrelse og hvad ligger til grund for dets fastlæggelse (feks CIBOR; DBs solvens; DBs likviditet, vores gæld ifht boligværdi, etc?).
Svar fra DB:
“En ændring i tillægget kan fx ske på baggrund af penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland, der påvirker det almindelige renteniveau på en måde, der har betydning for banken. Det svarer iøvrigt til vilkårerne for et realkreditlån. Her kan bidragssatsen også reguleres, hvis markedforholdene tillader det.
Det er en mulighed Danske Bank har for at ændre i tillægget generelt, for alle kunder. Den har aldrig været brugt og der er ingen planer om det!”

Mundtligt var garantierne endnu stærkere, men det kan vi nok ikke bruge til så meget. Men måske er dette også nok for Pengeinstitutankenævnet. Bemærk at lånet ligestilles med realkredit hvor det ikke er tilladt at have bidragssatsen på eksisterende lån(som Nykredit forsøgte).