#172446
Mor51

Jeg er helt klar over, at garantkapitalen er risikabel, men mon ikke det trods alt er lidt for pessimistisk på forhånd at anse den for at være tabt. På hjemmesiden for Helgenæs Sparekasse står der under punktet “Overdragelse og opsigelse” at
“…Garantbeviset kan opsiges til indløsning under iagttagelse af vedtægternes bestemmelser.”
Og under “Vedtægter” 3.5 står der
“Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital,
– såfremt antallet af stemmer ikke dermed bringes under 75
– såfremt garantkapitalen ikke bliver mindre end 1,5 mio kr.
– såfremt sparekassens basiskapital ikke bliver mindre end kapitalkravet i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Det tolker jeg på den måde, at man har gode muligheder for at få indløst sin garantkapital, hvis sparekassen overlever og kører videre på en sund måde.

Meen, der er jo også den nærliggende tanke, at sparekassen tilbyder den høje rente, fordi den er lidt desperat efter ny kapital, så jeg tror alligevel ikke, at jeg tager chancen.

Med hensyn til mit andet spørgsmål ovenfor angående lukning af en konto fra bankens side p.g.a. inaktivitet og et for lille indestående, er der så ikke nogen, der har et bud på det?