#172444
Krisser

Bemærk, at du ikke kan kræve garantbeviserne indløst. De 10 000 kroner må derfor anses for at være tabt (pånær renten).

Med en kapital på 250 000 kroner, hvor renten på garantkapitalen på de 10 000 kroner er 4,75 pct og renten på resten er 2,25 pct, vil der først være breakeven efter cirka fire år, sammenlignet med en almindelig rente på 1,375 pct.

Simpel regning – udled x for ligningen 10 000 * 1,0475^x + 240 000 * 1,0225^x – 10 000 = 250 000 * 1,01375^x.