#172370
Michael

Hvis der er tale om pengelån løber der en 10-årig forældelsesfrist. De 3 år gælder for “almindelige” fordringer som f.eks. en elregning, en regning fra en håndværker mv.

Forældelsesfristen forlænges med en ny periode ved indkaldelse til fogedretten.