#172302
Anonym

Sålænge prisen på din garanti ikke afhænger af værdien på dine værdipapirer, kan du jo være ligeglad. Hvis det er, fordi du har lyst til at sælge værdipapirerne pga. kursrisikoen, kan du sikkert få en almindelig konto som spærres til sikkerhed for garantien.