#172254
Anonym

En fri markedsøkonomi burde vel netop indebære, at man lader falde, hvad ikke kan stå. At man lader fjordbank mors krakke, og lader investorerne og indskyderne tabe pengene.

Det er jo ikke den veldrevne virksomheds opgave et betale for dårligt drevne konkurrenter.

Tvært imod kan man vel nærmere sige at det er staten, som har lavet lovreguleringen og ført tilsyn med bankerne, som har svigtet deres opgave.

Det er staten / de europæiske stater, der har lavet nogle alt for dårlige kapitaldækningsregler, som har resulteret i overdreven risikotagning og udlånsgearing hos en række banker. Samtidig er det borgerne/skatteyderne, der har valgt de politikere, der ikke har lavet gode nok regler. Derfor har borgerne et indirekte ansvar for de problemer der er i banksektoren i dag.