#172102
Anonym

Thsv, jeg tror det er blevet noget sværere at finansiere bilen til 5% end det var for blot 3 måneder siden.

Bankerne bliver presset fra alle sider lige nu:

1) Nye kapitaldækningsregler, som alt andet lige vil tvinge bankerne til at køre med en lavere udlånsgearing.

2) Usikkerheden om Grækenland.

3) Udsigten til en Socialdemokratisk regering, som er fjendtligt indstillet overfor bankerne, og på ingen måde har til hensigt at forlænge garnatierne. Når de lån bankenre har optaget med statsgaranti udløber i 2013, skal de enten have fundet ny kapital i markedet eller have reduceret udlånet så udlån og indlån matcher hinanden.

4) Der er benhård kamp mellem bankerne om indlånet. Når bankerne skal betale mere for indlån kan det ikke undgå at slå igennem på udlånsrenterne, hvis vi forudsætter at rentemarginalen skal forblive nogenlunde uændret.

Konklusion: Den billige finansieirng hænger ikke på træerne længere.