#172036
Anonym

Det er mit indtryk, at bankerne er blevet ekstremt rigide med hensyn til at følge udstukne retningslinier, og man skal være ekstrem heldig for at overbevise om, at man kan klare sig med et rådighedsbeløb, der er lavere end “standarden”.
To forslag, som måske kan hjælpe:
1) familielån fra forældre, så kravet til realkreditlånets størrelse – og dermed renter og afdrag – kan bringes ned.
2) Med kun 1 beboer i huset vil udgifterne til vand og el falde i forhold til et forbrug for 5 personer. Det skal indregnes i budgettet.
Held og lykke med forsøget. Det er en smuk gestus at ville hjælpe din mand til at beholde huset, men medmindre det er for børnenes skyld kan du vel egentlig være ligeglad, ikke?