#171792
Anonym

Først og fremmest skal vi lige inddele arbejdsgiveradministrede pensioner i 2 typer:
Der er den ordning du har krav på igennem din overenskomst – en sådan ordning kaldes også ofte for arbejdsmarkedspension, og så er der frivillige ordninger, hvor arbejdsgiverens rolle består i at anvise en del af din løn til enten et pensionsforsikringsselskab eller en bank.

Du kan ikke ophæve en arbejdsmarkedspension uden arbejdsgivers samtykke, ligesom du i de fleste tilfælde er tvunget til at have ordningen igennem den udbyder arbejdsgiver har valgt. Ofte vil forskellige forsikringer, såsom livsforsikring, børnerente og dækning ved nedsat erhvervsevne (invaliderente) også være obligatoriske.

Det er korrekt at ordningen bliver til en fripolice efter f.eks. jobskifte eller afskedigelse og så har du mulighed for at opsige pensionen eller skifte udbyder. Bemærk at pensionsselskaber beregner sig et gebyr på omtrent 1500 kroner for at flytte eller opsige en pension, og i visse tilfælde et kursværn (en procentdel af opsparingen).

Hvis du vælger frivilligt at spare op på en eksisterende arbejdsmarkedspension, skal du undersøge hvorvidt man kan adskille hvilken del der er frivillig og hvilken del der er obligatorisk. Kan man ikke det, vil du typisk ikke kunne få opgjort pensionen uden arbejdsgivers samtykke og en del omkostninger.

Vær udover det opmærksom på, at en privat pension i visse tilfælde modregnes mildere i eventuel efterløn sådan som de gældende regler er lige nu.

Såfremt dit behov for opsparing ikke overstiger 48000 kroner årligt (opfyldningsfradraget) vil jeg derfor anbefale dig en privat ordning udenom arbejdsgiver – det giver dig den maksimale frihed.