#171342
Anonym

Hvad SKAT skriver
klip start
Ordningen gælder fra 1. juni i år til og med 2013, og der er fradrag for arbejde, der er udført efter den 1. juni. Både ejere, lejere og andelshavere i helårsbolig kan få fradrag, men sommerhuse er ikke omfattet af ordningen, medmindre sommerhuset lovligt anvendes til helårsbeboelse.

Skattefradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person, hvilket i en gennemsnitskommune svarer til cirka 5.000 kr. efter skat. For at få fradrag skal man sikre sig dokumentation for sine udgifter i form af kontoudtog samt faktura eller eventuelt serviceattest.

– Dokumentation er nødvendig for at kunne få fradrag, Man skal derfor huske at gemme sine kontoudtog for betalingen, samt fakturaer, hvis det er en virksomhed, man har med at gøre. Hvis arbejdet udføres af en person, kan man udfylde en serviceattest med personens CPR-nummer og kontonummer. I slutningen af 2011 kan man så taste udgiften til arbejdsløn ind på skat.dk sammen med fakturanummer eller CPR-nummer, siger Henrik Kähler, kontorchef i Skatteministeriet.

Arbejde på ejendomme skal udføres af momsregistrerede virksomheder, mens serviceydelser som rengøring og børnepasning kan udføres af alle personer over 18 år.
klip slut

Ej opl,
Da der skal opgives CPR-nummer, vil det betyde at udfører personen kommer til at betale skat ?