#171252
test

Ok prøver lige igen. Et arveforskud findes ikke. Penge betalt fra en levende person til en anden er enten en gave eller et lån. Hvis du modtager en gave er den skattepligtig jævnfør nære regler relaterende til forholdet mellem giver og modtager (bundfradrag i slægt) og størrelse.
Lån er reguleret af en lov om lån og alm. Aftaleret.
Er ydelsen mellem parterne ikke et lån kan det kun være en gave.