Forside Fora Privatøkonomi Inkasso Inkasso

#171042
pppede

Dit spørgsmål går på om de må pålægge et inkassogebyr på 1100? Eller går det på om de må 2 gange?

Jeg er ikke ekspert, så (http://taenk.dk/gode-r%C3%A5d/rykkergebyr-og-inkassoomkostninger):

Ved inddrivelse af det skyldige beløb må der tilægges inkassoomkostninger, som er afhængige af regningens størrelse. Lyder regningen på mindre end 1000 kr. kan der maximalt kræves inkassoomkostninger på 350 kr. – ex. moms (gældende for krav opstået efter den 1. juni 2009). Disse omkostninger fastsættes udfra gældende regler i bekendtgørelse om inkassoomkostninger.

Her er bekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125006

Den er lidt tvetydig, og jeg har ikke sat mig ind i bilag 1 eller bilag 2. Hvis din oprindelige gæld til inkasso var 8000, så lyder 1100 ikke urimeligt.

De kan sandsynligvis ikke opkræve gebyret to gange, men det ved du jo heller ikke om de har?