#170892
Anonym

Mere info om arveforskud kan læses her:
http://www.familieadvokaten.dk/index.asp?hovedramme=/emner/615.html

Arveforskud kan gives afgiftsfrit op til fribeløbet for gaver, yderligere beløb skal der betales 15% afgift af.
Eksemplet, Grafit nævner, handler ikke om arveforskud, men om et familielån, hvor der hvert år afdrages med et beløb svarende til det afgiftsfrie beløb for gaver.

Vær i øvrigt opmærksom på, at gaver, afgiftsfrie eller med 15% afgift, kun kan gives til nær familie i lige op- og nedstigende linie. Gaver til alle andre, inklusiv søskende og søskendebørn, betragtes som indkomst og beskattes som indkomst hos modtageren. De beskrevne retningslinier for arveforskud gælder derfor kun for nær familie.