#170688
Anonym

Hmmm, det Tove siervirker ikke til å stemme ut ifra det jeg finner her
http://www.norden.org/no/norden-for-deg/flytte-innenfor-eller-til-norden/flytte-til-danmark/bolig-i-danmark

“Kjøp av selveierboliger
Som utlending skal man ha tillatelse til å kjøpe en bolig i Danmark. Man skal ha tillatelse fra det danske Justisdepartementet til å kjøpe fast eiendom i Danmark, hvis man ikke har bopel i Danmark og man ikke tidligere har hatt bopel i Danmark i tilsammen 5 år.

For å få tillatelse fra Justisdepartementet skal søkeren ha oppholdstillatelse i Danmark, og boligen skal brukes hele året.

Nordiske statsborgere har rett til å oppholde seg i Danmark uten oppholdstillatelse. Derfor skal de ikke ha oppholdstillatelse for å søke om tillatelse til å kjøpe eierbolig i Danmark.”