#170478
test

det er en undersøgelse blandt mybankers brugere, måske end da kun et udvalg af brugere. Personligt har jeg ikke bemærket eller deltaget i undersøgelsen. Det fremgår ikke ud fra hvilke kriterier de deltagende banker er udvalgt, hvilke spørgsmål der er stillet eller noget om svarprocenter.

så hvordan skal vi objektivt vurdere en sådan undersøgelses værdi?