#170330
Anonym

Du er helt galt på den.

I aftalen imellem pengeinstitutterne og den offentlige sektor må bankerne aldrig hæve på en NemKonto uden forudgående aftale med kunden.

Ingen kan bebrejde en bank, at den ønsker at sikre sit tilgodehavende, især fra kunder med rod i økonomien, men når der ligger en umisforståelig aftale om, at indeståender på NemKontoen som udgangspunkt er urørlige uden kundens samtykke, eksisterer der ingen undskyldninger for overgreb.