#170314
Anonym

—————————————-
Det er Finanstilsynets vurdering, at kravet i § 12 i god skik bekendtgørelsen om, at pengeinstitutter skal oprette en indlånskonto, skal fortolkes i forhold til bestemmelsens formål, som fremgår af vejledningen til god skik bekendtgørelsen:

“Retten til en almindelig indlånskonto gælder alene for privatkunder, idet de som lønmodtagere eller modtagere af offentlige ydelser har behov for en konto for at kunne modtage løn og andre ydelser. Der er ikke pligt til at knytte kreditfaciliteter eller andre ydelser til indlånskontoen.”

Fra: http://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Afgoerelser/2007/Bekendtgorelse-om-god-skik-130407-GS.aspx
————————————————

Sagen var vedrørende en opsparingskonto med særlige fordele, men citatet er meget passende.
Her er et andet link hvor en advokat også påpeger det samme forhold:

http://www.familieadvokaten.dk/index.asp?hovedramme=/breve-600/b600-23.html

Og lige for at minde dig om det ‘Test’.. så har du ivrigt diskuteret det emne her før. Der taler juraen dog bare for sig selv. “en indlånskonto” er i lovens forstand forstået bredt og at man såvidt har ret til at få den oprettet hvis man henvender sig i hvilken som helst bank. Men du kan ‘måske’ have ret i den forstand, at hvis man ikke tilknytter sin nemkonto til den nye konto kan det komme ud i et gråområde. Den har jeg aldrig undersøgt nærmere.

Det ville uanset hvad være et totalt spild af ressourcer for en bank at gå videre med den gråzone for at undgå en simpel lønkonto uden andre ydelser tilknyttet. Man kan altid lave et internt notat i banken om ikke at yde rådgivning eller lign. til kunden hvis det er et ‘problem’ så har man højest lidt ekstra indlån i banken de første 14 dage af måneden. Man kan gøre meget med en gear 10 investering på den tid.

Stavnsbindingen blev ophævet for længe siden. Medmindre man er teknisk insolvent se’føli. 😛