#170294
thsv

Ja, det er priserne på deres hjemmeside.
7,5% ved max. 80% og max. 25 år på et andelspantebrev, men dit lån er jo nok op til 100% og løber i 30 år, da DB ikke tæller forbedringerne med ved opgørelsen af lånegrænsen.
Og nu er restbelåningen jo allerede steget med 0,5%, kan du selv se hvor DBs rentesatser er på vej hen?
Jeg forstår ikke, at noget kan være en blivende forbedring?
Alt bliver jo slidt med tiden, og selv konstruktive ændringer af lejligheden bør afskrives over en årrække, f.eks. 20 eller max. 30 år.
Det er jo ikke sikkert at en kommende køber kan lide den ændrende plantegning for lejligheden, og skal den ændres skal forbedringen jo afskrives til den tid.

Skal du belåne via DB, så sikr dig en passus i lånet med, at renten reguleres i takt med ændringerne i Nationalbankens diskonto eller indskudsbeviser, så DB ikke uhæmmet kan hæve renten uden grund, for det gør de altså!