#170244
thsv

I en ejerforening kan der ikke optages et fælles realkreditlån, da ejerforeningen jo intet ejer, istedet kan den enkelte lejlighed belånes via realkredit.
I en andelsforening ejer en gruppe personer en udlejningsejendom, hvor hver andelshaver så har brugsret til en specifik lejlighed i foreningen, og kun foreningen som helhed kan optage realkreditlån.
Der er givet lovhjemmel for realkreditlån i foreningen som så kan ydes individuelt til de enkelte andelshavere, men det er et tungt apparat, som ikke kan sammenlignes med en ejerlejlighed.
Ligeledes gives der i visse nyere foreninger fradrag for de fælles renter til ejendommen, da gælden i disse åbenbart er fordelt på de enkelte andelshavere, men så kan lånet ikke umiddelbart ændres individuelt.

Man kommer først denne virak til livs ved at skifte til de svenske bostadsretter, så der fremover tinglyses skøde osse for andelslejligheder, men et rigtigt realkreditlån til andele individuelt, det tror jeg ikke på.