#170192
Michael

Der kommer ingen lovændring foreløbigt. For det første har vi allerede et presset obligationsmarked (Basel III-ændringerne der truer flexlån) og for det andet er andelsboligmarkedet meget betændt med risikable og dårlige lån i mange foreninger. Netop pga. den specielle struktur omkring de lån andelsforeningerne har taget kan det ikke bare lige lade sig gøre at ændre lovgivningen. Reelt vil det være lettere at omdanne en andelsforening til en ejerforening hvorved man har frit slag hos realkreditinstitutterne.

Andelstanken er alligevel en død sild og markedet har aldrig fungeret hensigtsmæssigt – her tænker jeg på den enorme sum penge der flød under bordet specielt op gennem 90’erne og starten af det nye årtusinde.