#170172
Anonym

P.s – smid følgende på bordet hvis den anden bank nægter at oprette en konto:

God skik bekendtgørelsen for finansielle virksomheder § 12 :
“Et pengeinstitut kan ikke uden individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Begrundelse skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium”