#170132
test

hvad med at overveje risiko profilen lidt? Normalt ville obligationer være en mulighed men hvis rente stiger kan du få et kurstab. hvad med at sætte 600. kkr i en bank på et højrente produkt og lave et aktiedepot på resten? vælg 4 store aktier i 4 forskellige brancher?