#170054
Anonym

Det er tale om en lejekontrakt med 2 lejer, altså lejer 1 og lejer 2.

Da lejer 2 aldrig tilflyttede overtog lejer de fulde forpligtigelser, og lejer 2 er fri for forpligtigelser.

Havde der kun været en lejer, og var det et udestående med udlejer på 3 måneders husleje og indskud, korrekt. Men det er der ikke tale om her, hævdvundets ret begrebet træder også inde her.

En tekniske fodfejl ved ikke rettidige at oplyse udlejer om lejer 2 fraflytningen eller ej indtræden, fraskrive ikke lejer 1 fulde juridiske ansvar.

Derfor har lejer 2 ikke nogen problemer, såfremt det kan bevises at han/hun ikke har boet der. Og eftersom lejer 1 erkender at lejer 2 ikke har boet der, hæfter lejer 2 for intet. Lejer 1 overtog nemlig det fulde ansvar ved indflytningen uden lejer 2.