#170046
test

Molan vi er jo næsten enige men en lejekontrakt gælder mellem den der udsteder den og dem der ved underskrift tiltræder den. Kæresten har underskrevet kontrakten men aldrig beboet lejligheden. Dermed kunne han f.eks. ha haft en pligt ifølge kontrakten til at meddele udlejer at han ikke flyter ind.
Underskriver du f.eks. en lejekontrakt og undlader at flytte ind har udlejeren stadig et krav på husleje frem til opsigelse ikke. Så du kan ikke bare sige at kontrakten mister sin kraft ved at han ikke flytter ind.

Så igen hvad siger kontrakten og hvorlangtid er der gået?