#169640
test

ind til skifteretten har truffet en afgørelse er afdødeds midler bundet. Det vil sige at et evt. akonto beløb skal betales af den efterladte. Det er de færeste personer der har den slags midler frit tilgængelige. Hvis den efter ladte ikke passer på kan man også på den måde komme til at betale pengende to gange pluds arveafgift af dem.

Hvis det IKKE er et privat skfite vil bobestyren (normalt en advokaten) helt klart ikke udbetale forskud med de juridiske implikationer det kan ha.

men ok lad mig sige det lige ud. Jeg tror det et klogt valg der er truffet her IKKE at side i uskiftet bo og jeg synes faktisk at det er utroligt at man ikke bare kan vente den tid der går af.

En arve kommer som resulatat af et dødsfald blant en af dem der forhåbenligt er ens kære. Penge er natuligvis rare at få uanset hvad men jeg synes ikke der er grund til at belaste den længslevende med dette pres.

Så nej nultopsakt det er ikke så simpelt at man bare kan udbetale et forskud ud af et dødsbo