#112086
Emerpus

Jeg er enig med jer i, at SDO ikke kommer til at ændre ret meget, da det ikke vil blive billigere at låne end det er i dag, primært fordi vi allerede har lån med afdragsfrihed. For dem som kan klare sig med max. 70% (og senere 75%) belåning bliver der bare lidt flere nuancer/valgmuligheder i spændet mellem at afdrage ingenting eller næsten ingenting (som det vil være tilfældet for lån med løbetider på 50 år eller mere).
Med hensyn til diskussionen omkring husprisene i fremtiden, vil jeg dog ikke som Ulla turde komme med så klare påstulater om hvad der er rigtigt og forkert, men jeg tror at meget afhænger af, hvor langt ud i fremtiden vi taler om. Skal vi gætte ud fra et historisk perspektiv, er det så godt som sikkert, at huspriserne vil stige på lang sigt. Derimod kan Ulla sagtens have ret i, at de ting hun nævner har haft stor betydning for de voldsomme prisstigninger (priært i storbyområderne) der har været de sidste 10 år, og for den beherskede justering i priserne vi ser i øjeblikket. Risikoen for en større korrektion end den vi har set indtil nu kan heller ikke udelukkes. Derfor kan det godt tænkes, at ens hus er mindre værd i morgen, men ser vi på historien er det statistisk meget usandsynligt, at ens hus er mindre værd end i dag, hvis vi ser 10 år eller mere frem i tiden.