#169270
Anonym

Fra hvilken lov er der en undtagelse paragraf som omfatter dette, den er jeg ikke bekendt med?

Køber skylder som sagt ikke panthaver noget og kan derfor som udgangspunkt frit disponere over sin egendom, sælger derimod får sig et problem hvis der ikke længere kan gøre udlæg i bilen.

Det man i øvrigt også gøre selv om gælden er ens egen, ja, så har man da et erstatnings ansvar men ikke støre end det man ellers ved uforsætlig skade uden erstatning fra forsikring eks. fordi man ikke har betalt kasko.

Pant betyder førsterat ved salg/likvidering, der kan som sagt også gøres udlæg, men det betyder som udgangspunkt intet for den fri ejendomsrat som er sikret i grundlovens § 73 og som kun ved lov kan omgås men IKKE uden ALMENVELLET kræver det. Det gøres det ikke ved pant og derfor betyder det intet for din i grundlovens i § 73 sikret ret.

Erstatningsansvar, har man dog altid hvis man ødelægger noget som andre ejer, men det er jo ikke tilfældet her.