#169246
Anonym

Indehaveren af registringensattesten ejer bilen, pant i bil er ligesom pant i et hus, noget som kan gøres op ved salg eller gøres udlæg i, men panthaver ejer ikke bilen.

For at undersøge om det er pant i bilen kan man kontakte Tinglysningsretten.