#169166
test

lige en opdatering. hvis du som jeg formøder ønsker at sikre din samlever en del af de 750.000 kroner og vi formoder de er dine skal hun eller han betale gave afgift af dem. Selv om kontoen har to ejere vil skifteretten kunne stille spørgsmålstegne ved om hun eller han vitterligt ejer halvdelen af pengende.
så gift jer eller lave en gensidig livforsikring