#169118
Jyden

Kan du bruge artiklen der komme frem ved at Google der hedder Nu trækker banken din ukendte skat

som henviser til

Pensionsafkastlovens § 22 stk. 2

??