#169080
thsv

Mdl. Ydelse 700,00
Antal måneder 26
Rente pr. måned 0,167%
Opsparet 18.584,27
Indbetalt 18.200,00

Ovenstående nås hvis vi forestiller os mdl. rentetilskrivning udfra din FV-formel.
I praksis vil der dog stå 18.582 kr., hvis der indsættes den sidste bankdag i hver måned, og kontoen opsiges ved sidste indbetaling.
Husk at nogen skal betale skat af renten, som jo er ca. 33%, hvis den kan modregnes i negativ kapitalindkomst.