#169006
JAP

Beklager at mine indlæg er med til at kører debatten ud på et sidespor. Jeg bliver dog nødsaget til at rette faktuelle fejl.

Ja ph.d.-stipendiater er nok nogle af de få som ikke får rådighedstillæg, men det gør så at sige alle andre.

http://www.djoef.dk/R-aa-dgivning/L-oe-n/Offentligt-ansat/L-oe-n-i-staten/Nyuddannet-min-f-oe-rste-l-oe-n-i-staten.aspx

For lige at slå det helt fast – “Hvis man ansættes som fuldmægtig i staten på nyt lønsystem ydes automatisk rådighedstillæg, uanset hvilken akademisk uddannelse, man har.”

http://www.dm.dk/LoenOgAnsaettelse/Loen/OffentligtAnsat/OffentligForvaltning/Fuldmaegtig.aspx

Så en nyuddannet jurist tjener altså som absolut minimum 27.000 (31.000 inkl.pension). Det forudsætter dog at man ansættes i det offentlige og ikke får så meget som en krone i personligt tillæg. En startløn på 38.000 inkl. pension virker ikke urealistisk, da jurister er meget efterspurgte. Alligevel bør man selvfølgelig ikke budgettere med mere end “mindstelønnen”.

Alt dette betyder dog ikke, at jeg synes det er en god idé at købe bolig som studerende. Det kan jo være at drømmejobbet kræver at man flytter.