Forside Fora Privatøkonomi Udnyttede tegningsretter i SKATs nye system? Udnyttede tegningsretter i SKATs nye system?

#168794
SteenBr

Det samme er galt med SAS aktier. Der var også en emission i april 2010, hvor mine erhvervede T-retter står. Jeg har også udnyttet T-retterne, men det står der ikke noget om. Som ekstra “krydderi” lavede SAS så kort tid efter et omvendt split, hvor 30 aktier blev til een, og derudover skiftede fondskode. 🙂 Det kan man heller ikke se, så SKATs beholdningstal er helt ude i skoven.
Jeg tror, at det bunder i at de oplysninger SKAT har er fra pengeinstitutterne, hvorimod de andre ændringer er sket hos VP (Værdipapircentralen). Så du har sikkert fået et stykke papir (evt. i e-Boks) fra VP, som du kan bruge, hvis SKAT kommer efter dig. 🙂
Jeg vælger at sælge mine t-retter til købsprisen i SKATs system, sælge min forkerte SAS-beholdning, og så genkøbe det rigtige antal aktier til den kurs der kommer ud af t-retter og den forkerte beholdning. Så kommer antallet da til at passe og de forkerte beholdninger ryger ud af SKATs system. Om det er den rigtige fremgangsmåde, aner jeg ikke. 🙂