#168756
Anonym

For dig som låntager gælder det om at have så lave lånomkostninger som muligt.

Låneomkostningerne kan minimeres ved så lave renteomkostninger som muligt eller kursgevinster (faldende værdi af dit realkreditlån)

Derfor kan et af to alternativer anbefales:

1. 1-årigt rentetilpasningslån, hvor værdien af gælden er fast og renten variabel

Kvaliteten ved alternativ lån 1 er, at renteomkostningerne typisk er de laveste. Siden 1998 har den gennemsnitlige 1-årige rente hos Realkredit Danmark været 3,60% og dermed været den laveste.

Sparede renteomkostninger er en gevinst for os låntagere og kan anvendes til at reducere realkreditgælden.

2. Realkreditlån hvor renten er fast og værdien af gælden er variabel

For alternativ lån 2 gælder det, at realkreditgælden kan falde markant i værdi. Dette kan udnyttes til at indfri dit realkreditlån ved at købe obligationerne bag dit realkreditlån tilbage til en reduceret værdi. Derved opnår du en kursgevinst, som i 2008 kunne være op til 20% og i 1994 helt op til 30%.

Et kursfald er en gevinst for os låntagere og kan anvendes til at reducere realkreditgælden. Gevinsten for et obligationslån er skattefri for privatpersoner.

Du opnår yderligere en beskyttelse mod en stigende værdi af realkreditgælden, da denne kun kan stige minimalt på de 2 valgte alternative realkreditlån.
Med venlig hilsen

Erik Rasmussen