#168584
Anonym

Det kræver altså særeje ikke at dele gælden ved skilsmisse.

Ting, der er købt i fællesskab af begge ægtefæller, tages med i hver ægtefælles opgørelse med den andel, som vedkommende ejer. Det samme gælder den gæld, begge ægtefæller hæfter for. Dvs. også den 1 mil som den ene hæfter for.

Normalt deles med halvdelen til hver. Der kan være aftalt et andet delingsforhold.

Hver ægtefælle skal opgøre de aktiver, (for eksempel fast ejendom, værdipapirer, bil, og indbo) han/hun ejer, og fratrække den gæld han/hun har. Resultatet kaldes den pågældendes bodel.

Det er altså de ting, der tilhører ægtefællerne, der skal deles.