#168542
Anonym

Først og fremmest vil jeg for både din økonomi og din lille drengs ve og vel, anbefale at du gør et ihærdigt forsøg på at undgå den skilsmisse hvis det overhoved er muligt.

Men lad os nu antage det ikke er en option.

Betingelserne for gældssanering er:
For det første at du ikke har nogen praktisk mulighed for at betale din gæld.
For det andet at dine forhold og omstændighederne i øvrigt taler for gældssanering. Det vil sige din alder, omstændighederne ved pådragelsen og dens hidtidige afvikling skal tale for gældssanering.

Du kan altså ikke gå ud med en gæld på 500.000 du ikke har forsøgt afdrage i en alder af 30 år og få gældssanering.

HVIS du derimod er 50+ dvs. uden udsigt til at kunne nå at afdrage gælden inden din pension, hvis helt klart ikke er til at afdrage (med minder du har en god pensions ordning), så er det en anden sag.

Hvis du har udsigt til om eks. 3-4 år at få et rimeligt lønnet job og/eller har en alder hvor du over de næst 10-20 år kan afdrage gælden, så får du det næppe.

Hvis du eks. kan forventes at afdrage 250.000 men 500.000 er for meget, kan gælden nedsætte til 250.000.

Så, du kan nok bedst selv ud fra dine udsigter, alder osv. kunne vurdere hvor realistisk en gælds nedsætning eller gældssanering er.

Men du kan altid prøve og se om det går, du skal søge om gældssanering i den retskreds, hvor du bor. Hvis du bor i Storkøbenhavn, skal eks. søge i Sø- og Handelsretten.