#168496
hakon larsen

Så vidt jeg ved er der to slags børneopsparreiger.
En hvor der max må sættes 3000 ind i 12 år, max 36000, og her er renten skattefri. Hvis det er bedsteforældre der sætter ind, skal forældrene give deres samtykke, og der må kun oprettes en konto pr. barn.
Så er der banker der prøver at få bedsteforældre til at sætte penge ind på en børnebørns konto, her er beløbet ikke begrænst, men renten er skattepligtig.