#168470
grg

“Siden 1. oktober 2005 har private haft lov til at investere dele af deres pension i unoterede aktier.

Der gælder følgende loft for, hvor meget man må investere:

•20% af en persionsformue under 2 mio. kroner.
•50% af en pensionsformue mellem 2 og 4 mio. kroner.
•75% af en pensionsformue over 4 mio. kroner.

Yderligere skal den enkelte investering være på mindst 100.000 kroner, og man må ikke eje 25% eller mere af aktie- eller anpartskapitalen i et enkelt unoteret selskab.”

Så nej