#168430
OBS

En undtagelse til reglerne om modregning af indestående i lån er hvis lånet eksempelvis er en Prioritetskredit der er baseret på SDO (Særligt Dækkede Obligationer). I så fald bliver der kun modregnet indeståender på indlånskontoen op til ca. 745.000 kr. (€100.000 euro) mens resten vil være tabt og nettogælden muligvis forøget.

Eks: Du har en Prioritetskredit med en udlånskonto på 2.000.000 kr. og har indsat 1.250.000 kr. på indlånskontoen som forrentes med samme rente som udlånskontoen. Det giver en nettogæld på 750.000 kr. Men på grund af reglerne om at der kun dækkes indeståender op til 745.000 kr. vil man i tilfælde af pengeinstituttets krak ende med at stå i en situation hvor man skylder (2.000.000 – 745.000) 1.250.000 kr. fordi indlån kun dækkes op til 745.000 kr. Altså ender man med en gæld der er 500.000 kr. større.

Se også denne side under eksempel nr. 4.: http://www.mybanker.dk/indskydergaranti/