#111966
Anonym

.. Hvis jeg forstår det du skriver korrekt, så skriver du at huspriserne vil stige, hvis kurserne falder.. Det er så ikke helt rigtigt..

I de tilfælde, hvor kurserne falder skyldes det rentestigning. Når renten stiger, vil det påvirke huspriserne i nedadgående retning, da det så bliver dyrere at låne.

Det man kan evt. også skal overveje med de nye lånemuligheder er om der er en evt. formuesikring i lånene. Dvs hvor kursfølsomme er lånene… EX. Hvis renten stiger og kurserne falder og ens lån er meget kursfølsom, vil kursværdien på lånet ligeså falde.(billigere at indfri) derved vil et fald i husprisen ikke være så risikabelt, som ved et lån med en mindre kursfølsomhed.