#168348
grg

Skriv evt. koden her?

Alternativt er lånet i sin tid optaget som et 20 / 30 årigt lån?