#111948
Anonym

Det hedder en § 513-erklæring (retsplejeloven), når der er tale om invalidtetserstatninger. Men for at undgå udlæg på kontoen, så må der aldrig blandes en eneste krone sammen, som kommer fra andre penge, for så ryger kreditorbeskyttelsen på kontoen for hele indeståendet. Det svarer nemlig til, at man putter benzin i tanken, og man vil jo aldrig vide, hvad der kom i først.

Når man modtager invalidtetsbeløbet, så skal banken også se dokumentation for, hvorfra beløbet kommer. Og det er ikke nok at sige mundtligt, at det er “min erstatning fra arbejdsskadestyrelsen”. Når banken har set dokumentationen, så laver den en § 513 – erklæring, og der sættes en påtegning på kontoen om, at den er kreditbeskyttet.

Så nej – man kan ikke på den måde – som foreslået af en af ovennævnte skribenter – forsøge at undgælde sine kreditorer. Der er dog en trangsbestemmelse i retsplejelovens § 509, der siger, at banken aldrig må modregne så meget, at den “plukker håret af en skaldet”. Så man er faktisk ganske godt beskyttet, selvom man har få midler at leve for – for banken kan ikke modregne i beløbet. Og gør den det alligevel, så kan man gå til Pengeinstitutankenævnet eller den Klageansvarlige i banken (kravet om den klageansvarlige trådte i kraft den 1. april 2007), og man skal kunne finde oplysning om den pågældende på en banks hjemmeside og i bankens ekspeditionslokale.

MVH/Nuser