#168116
Anonym

Tør man spørge, hvor I ikke sælger ejendommen? Det er ikke nogen enkel sag at eje en arvet ejendom i fællesskab – der skal jo være enighed om, hvor meget der skal udbetales til ejerne og hvor meget der skal anvendes til vedligeholdelse og forbedringer. Hvis I overtager ejendommen, skal I udrede boafgiften – 25% – af friværdien; har I disse penge kontant?

I øvrigt kan man kun låne 60% af værdien i realkredit for udlejningsejendomme. Hvis det antages, at værdien = ejendomsvurderingen, kan de 3,2 mio ikke rummes inden for de 60%. Er der mulighed for at overtage en eksisterende belåning i stedet for?