#167894
Pernille (17)

hejsa er du i psykiatrien med din sygdom ? hvis du er det, har de en social rådgiver som kan hjælpe dig med at gennemgå hele din gæld sammen med dig og finde ud af hvad der er det bedste og mest hensigtmæssige at gøre i din sag.
der findes også en socialrådgiver i din kommune hvis du er på kontanthjælp/pension osv som du kan snakke med.

min samlever lider selv af skizofreni og har haft en meget stor gæld på omkring 300.000 kr, han er ikke gået konkurs eller noget men brugt pengene uforsvageligt.

han har fået hjælp igennem social rådgiveren til at se det hele igennem og han er nu idag ude af sin gæld og ribers.

der findes en ny regle om at hvis ens gæld er mere end 3 år gammel kan den blive forældet.

den kom min samlever under og han havde så gæld tilbage på ca 20.000 kr som nu er betalt ud med hjælp fra mine de gamle og han er idag gældsfri.

du kan se reglerne her:

28-02-2008 Gæld bliver hurtigere forældet i ny lov om forældelse af fordringer

Den 1. januar 2008 trådte en ny lov om forældelse af gæld i kraft, som gælder for alt gæld – også gæld, der blev stiftet inden årsskiftet. Med den nye lov bliver et krav forældet, når der ikke er en dom eller en skylderkendelse i form af et frivilligt forlig, efter 3 år og krav, hvor der er en dom eller underskrevet et frivilligt forlig, forældes efter 10 år.

De gamle regler: De gamle regler om forældelse af fordringer kunne findes i to forskellige love.

Den ene lov fastslog, at der for almindelige fakturakrav gælder en forældelsesfrist på 5 år. Denne frist regnes fra forfaldsdagen, hvilket typisk vil være den betalingsfrist, der er anført i fakturaen. Fristen afbrydes ved skyldnerens erkendelse eller ved påbegyndelse af retsskridt, typisk indlevering af stævning.

Den anden lov fastslo, at der for krav, hvor skyldneren erkendte eller der var opnået dom over skyldneren, gælde en 20-årig forældelse. Fristen i henhold til denne lov regnes fra kravets stiftelse – typisk en aftales indgåelse. Fristen skal afbrydes ved almindelig påmindelse til skyldneren. Kreditor kunne derfor holde sit tilgodehavende “i live” blot ved at sikre sig bevis for, at der inden for de seneste 20 år var sendt skriftlig påmindelse til skyldneren.

De nye regler:
De nye regler er samlet i én lov, lov nr. 522 af 6. juni 2007. Se loven her:

Begge de nye frister regnes fra forfaldstid, dvs. det tidspunkt hvor kreditor/långiver kan kræve at debitor/låntager skal betale den aftalte ydelse, og afbrydelse kan fremover alene ske ved indlevering til retten eller ved skyldnerens erkendelse. Fra 1. januar 2008 skal fordringer med dom således indsendes til fogedretten mindst hvert 10. år, med mindre man forinden har opnået skyldnerens erkendelse. Ønsker man at undgå forældelse af de afledte rentekrav, skal der ske indlevering til fogedretten hvert 3. år.

Overgangsregler:
Som nævnt ovenfor, så trådte reglerne i kraft 1. januar 2008 og gælder også for eksisterende fordringer, dvs. fordringer, som var stiftet og/eller forfaldne før 1. januar 2008.

Overgangsreglerne er dog udformet således, at en eksisterende fordring under ingen omstændigheder forældes før 1. januar 2011, medmindre forældelse ville indtræde tidligere både efter de gamle og de nye regler.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er sket ændring af forældelsesregler af betydning for netop din virksomhed, opfordres du til at rette henvendelse til en inkassoadvokat.