#167830
test

ok lad mig så da først indrømme at jeg glemte at sige at indsætter man renten i % dividere man med 100 ellers indsætter man den som decimal tal. OG at jeg overså det lille 4 tal før de to nuller. OK

Da der blev spurgt om en simpel formel at da jeg antager at vi kun regner på den ekstra indbetaling er afdraget irrelevant. Hver ydelse består jo af et afdrag og en rente

Jeg fast holder at hvis vi vil lave en rigtigt beregning er en amonitets tabel den eneste korrekte løsning og naturligvis skal de fremtidige besparelse regnes retur til nutiden. Det er også den eneste måde at tage højde for at lånets løbetid evt. ændre sig ved de ekstra indbetalinger, hvilket det sandsynligvis gør. Derfor er et ikke korrekt bare at gange de ekstra afdrag med lånets restløbetid.