#167734
Anonym

Den simple formel tager ikke renters rente med.

Under forudsætning af een årlig rentetilskrivning, bliver formlen:

afdraget x (1+rente/100)^(rest løbetid i år) – afdraget
da afdraget jo ikke “spares” men blot betales før tid.

Hvis afdraget laves midt på året, kan restløbetiden sættes til eks 8,5 det er en acceptabel tilnærmelse.

Hvis der tilskrives renter flere gange pr år,
bliver formlen feks ved 4 tilskrivninger pr år:

afdraget x (1+rente/400)^(rest løbetid i kvartaler) – afdraget

(^ betyder opløftet i potens)
Formlen tager ikke hensyn til inflationens virkning, som kan være betragtelig ved lave renter. Den tager heller ikke hensyn til skattens virkning, men du kan som hovedregel fraregne 33% af rentebesparelsen.

…. men det blev det jo ikke mere simpelt af…