#167614
OBS

Realkreditinstituttet og realkreditlånet er en ting, banken er noget andet. Hvad du gør med pengene når de er udbetalt er sådan set realkreditinstituttet uvedkommende. Heri ligger så også at du skal betale den fulde ydelse på lånet til realkreditinstituttet da der jo også sidder en obligationsejer ude på den anden side som skal modtage renterne af det lån som du har fået udbetalt.

Men om du skal kurssikre afhænger af om du tror renten kommer til at stige mere end hvad kurssikringen koster her og nu.