#167538
PD 99

“Du kan indskyde på din højrentekonto til og med den 28. februar 2011.”

Kilde:
http://www.eikbank.dk/produkter/Indlaan/hojrentekonto2012/Pages/default.aspx

“Vi forventer at overdragelsen finder sted med effekt fra den 28. februar 2011.”

Kilde:
http://www.eikbank.dk/service/faq/Pages/default.aspx

Er den sammenfaldende frist for indskud og forventede overtagelsesdato et tilfælde?

GIver dette sammenfald anledning til bekymring?

(De er vel stadig omfattet af indskydergaranti, efter som Eik Bank Danmark 2010 A/S står på Finanstilsynets liste?)