#167236
Michael

Du kan læse lidt her: http://www.2op.dk/wiki/Wiki-sider/G%C3%A6ldssanering%20for%20private.aspx

“Skifteretten kan efter en skyldners begæring afsige kendelse om gældssanering, såfremt skyldneren godtgør, at skyldneren ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser, og det må antages, at gældssanering vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold.”

Men:

“Kendelse om gældssanering kan i almindelighed ikke afsiges, såfremt
1. skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede,
2. skyldneren har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender, herunder såfremt en ikke uvæsentlig gæld,
a. Er stiftet på et tidspunkt, hvor skyldneren var ude af stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser,
b. Er opstået som følge af, at skyldneren har påtaget sig en finansiel risiko, der stod i misforhold til skyldnerens økonomiske situation,
c. Er stiftet med henblik på forbrug eller
d. Er gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk,
3. En ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold,
4. Skyldneren har undladt at afdrage på sin gæld, selv om skyldneren har haft rimelig mulighed herfor,
5. Skyldneren har indrettet sig med henblik på gældssanering eller
6. Skyldneren stifter ny gæld, efter at gældssaneringssag er indledt. ”

Som det fremgår har du et problem med 2.c. og muligvis også 2.a.