#167004
Michael

Under de omstændigheder vil jeg anbefale F1 uden afdrag. Renterisikoen er negligabel med så kort tidshorisont og F1 er klart det billigste både at optage og indfri hvad kursen angår (ligger næsten altid ~100). Undgå for alt i verden F3 og F5, da det kommer til at koste meget dyrt i kurstab ved førindfrielse.